Η Oddball Media διανέμει το online υλικό της σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την Attribution NonCommercial 4.0 Sharealike International Creative Commons License.

Η άδεια επιτρέπει στους χρήστες/ακροατές να:

  • Μοιράσουν (Shareτο υλικό, δηλαδή να αντιγράψουν και να αναδιανείμουν το περιεχόμενο κατά το δοκούν, σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή
  • Μετατρέψουν το υλικό, δηλαδή να το μεταμορφώσουν ηχητικά ή οπτικά και να κάνουν ρεμίξ,

με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα αποδώσουν στην Oddball Media τα ανάλογα credits και θα καταστήσουν σαφείς τις όποιες αλλαγές υπέστη το πρωταρχικό υλικό, καθώς και ότι αυτές δημιουργήθηκαν χωρίς την έγκριση της Oddball Media.

Επίσης, απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιήσετε υλικό της Oddball Media για Εμπορικούς Σκοπούς.

Τέλος, απαγορεύεται να εφαρμόσετε διαφορετικούς νομικούς όρους ή τεχνολογικά μέσα για να αποτρέψετε άλλους να χρησιμοποιήσουν τη δουλειά μας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Attribution NonCommercial 4.0 Sharealike International Creative Commons License μπορείτε να βρείτε εδώ: https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks/ .

 

Παραγωγές της Oddball Media

Η Oddball Media διατηρεί τα δικαιώματα οποιασδήποτε δουλειάς παράγει έπειτα από commission, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν το UK Copyright law.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι διατηρούμε τα δικαιώματα πάνω στο υλικό, αλλά οι δημιουργοί έχουν την ελευθερία να το διανείμουν και να το χρησιμοποιήσουν, αρκεί να μας αποδώσουν τα απαιτούμενα credits και  κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία.

Παρ’όλα αυτά, είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε καινούριες συμφωνίες με τους δημιουργούς και το πώς θα διανεμηθεί το υλικό προς όφελος όλων.

 

Oddball Media distributes its online content under an Attribution NonCommercial 4.0 Sharealike International Creative Commons License, allowing users to share and adapt it, provided they give us appropriate credit and indicate if changes were made, without implying we endorse you or your work. The license also prevents you from using our material for commercial purposes.