Το soundtrack για τα “Δυσδαιμόνια” συνέθεσε και ενορχήστρωσε ο Αίσων Χαρατσάρης.